حرکت انقلابی مردم کبودراهنگ در روز خونین 5 آبان 1357

تصویری از تجمع اهالی متدین و انقلابی شهر کبودراهنگ در روز پنجم آبان ماه سال 1357 و قیام علیه حکومت پهلوی

در این روز مردم شجاع کبودراهنگ با نادیده گرفتن تهدیدات نیروهای نظامی وقت به طرف پاسگاه حرکت کرده و با شعار های انقلابی  قیامی خونین برپا کرده و 5 شهید و ده ها جانباز به انقلاب هدیه کردند     

/ 0 نظر / 84 بازدید