جوایز ادبی استان همدان صاحبان خود را شناختند

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز ادبی استان همدان

به گزارش کورنگ، مراسم اختتامیه جایزه ادبی استان همدان در مجتمع فرهنگی هنری جوان اداره  فرهنگ و ارشاد اسلامی کبودراهنگ با حضور شعرا، نویسندگان و فعالان فرهنگی و هنری استان همدان به کار خود پایان داد.

این جشنواره با موضوعات آزاد و ویژه برگزار شد که بخش ویژه شامل موضوعات حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر، ایثار و شهادت، نماز و نیایش و شعار سال (اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی) برای تمام شاعران و نویسندگان استان همدان در نظر گرفته شده بود.

در این مراسم از نفرات اول بخش آزاد و ویژه با اهداء تندیس و لوح تقدیر وهدیه نقدی، نفرات دوم و سوم با اهداء لوح تقدیر وهدیه نقدی و آثار شایسته تقدیر با اهدا لوح تقدیر وهدیه نقدی تقدیر گردید.

براساس اعلام رای هیئت داوران برگزیدگان جایزه ادبی استان همدان، به این شرح  معرفی شدند:

آقای مجتبی روستایی نفر اول در بخش آزاد داستان کوتاه اعلام شد که تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی را از آن خود کرد و خانم مریم زند عباس آبادی از شهرستان ملایر و آقای سعید فتاحی از شهرستان همدان به ترتیب نفرات دوم و سوم در بخش آزاد داستان کوتاه و خانم ها طناز قپانوری از نهاوند و لیلا امانی از شهرستان همدان و آقای مجتبی فرخی از ملایر درهمین بخش قابل تقدیر اعلام شدند.

برگزیدگان بخش ویژه داستان کوتاه شامل شعارسال(اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی)،حجاب وعفاف، امربه معروف ونهی ازمنکر، نماز ونیایش وایثاروشهادت آقای مصطفی خدامی ازشهرستان رزن نفر اول اعلام شد که تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی را از آن خود کرد و خانم ها سمیه مهریان جاهد و زینب ارونی به ترتیب از شهرستان های همدان و رزن نفرات دوم و سوم شدند که لوح تقدیر و هدیه نقدی را کسب کردند.

براساس اعلام رای هیئت داوران دربخش آزاد داستانک خانم معصومه جهانیان ازشهرستان نهاوند نفر اول اعلام شد که تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی را از آن خود کرد و مهین سمواتی از همدان و طاهره شریفی ازشهرستان رزن نفرات دوم و سوم این جشنواره را به خود اختصاص دادند که با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی تقدیر شدند.

هیات داوران در بخش ویژه داستانک ( شامل شعارسال،حجاب وعفاف،امربه معروف ونهی ازمنکر، نمازونیایش وایثاروشهادت) آقای مهدی میرزایی از شهرستان ملایر را نفر اول اعلام کردند که تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی را از آن خود کرد و خانم سمیه بهارلویی از شهرستان بهار و سیما صالحی از نهاوند را به عنوان نفرات دوم و سوم این دوره از جشنواره در بخش ویژه داستانک اعلام نمود.

در بخش آزاد شعر قبل از نیما آقای کمال امرایی از همدان نفر اول شد و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی را از آن خود کرد و آقای مصطفی الوندی از اسدآباد و خانم مریم کاظمی از بهار حائز مقام دوم و سوم شدند و آقایان مهدی طراوتی توانا از شهرستان بهار و محسن جعفری از شهرستان ملایر و سورنا جوکار از همدان قابل تقدیر شناخته شدند و لوح تقدیر وهدیه نقدی دریافت کردند.

همچنین در بخش ویژه شعر قبل از نیما خانم اعظم سوری از شهرستان تویسرکان نفر اول شد و تندیس جشنواره، لوح تقدیر و هدیه نقدی را از آن خود کرد و خانم زهرا حسینی از شهرستان رزن و آقای مهدی علی بلندی از شهرستان بهار به عنوان نفرات دوم و سوم این بخش معرفی شدند که با اهداء لوح تقدیر و هدیه نقدی از آنان تقدیر شد.

هیات داوران در بخش آزاد شعر بعد از نیما آقای محمد صارمی از شهرستان همدان را نفر اول این بخش اعلام کرد و با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی از وی تقدیر به عمل آورد و خانم هستی میرزایی از شهرستان کبودراهنگ و آقای جابر رضیئی از ملایر را به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم اعلام نمود و خانم عاطفه بابایی از شهرستان اسدآباد و آقای محمدرضا ترابی از شهرستان کبودراهنگ همچنین مشترکا خانم ها سهیلا زارعی و محبوبه رضایی هر دو از شهرستان کبودراهنگ را با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی به عنوان نفرات قابل تقدیر اعلام کرد.

همچنین در بخش ویژه شعر بعد از نیما خانم شکوفه رضایی از رزن نفر اول شد که با اهدای تندیس جشنواره و لوح تقدیر و هدیه نقدی از وی تقدیر به عمل آمد و آقای سعید کیانی از شهرستان همدان و خانم زهره مهاجرانی از کبودراهنگ نفرات دوم و سوم بخش ویژه شعر بعد از نیما شناخته شدند که با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی از آنان تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از خانم فاطمه طناز قپانوری به عنوان خردسال ترین شاعر ازهمدان با اهداء لوح تقدیروهدیه نقدی تجلیل به عمل آمد.

/ 0 نظر / 195 بازدید