باغهای انگور کبودراهنگ

منطقه کبودراهنگ از ابتدا به انگور بسیار عالی مشهور بوده و است . کمتر روستائی پیدا میشود که در کنار آن باغات انگور نباشد.شهر کبودراهنگ نیز دارای چندین باغ انگور بزرگ بوده که متاسفانه چند مورد از این باغ ها بدلیل خشک شدن آب چاه ها و قناتها از بین رفته که از جمله مهمترین آنها باغ بسیار زیبای جهرآباد می باشد. هم اکنون باغهای سادلج و سازجین با مشقت و سختی فراوان که با کم آبی روبروست همچنان پابرجاست البته قسمتهای زیادی از آنها از بین رفته است .

/ 0 نظر / 114 بازدید