سعادتمند : رشد و تمرکز جمعیت مهمترین عامل توسعه پایدار کبودراهنگ است

مهدی سعادتمند در گفتگو با خبرنگار کورنگ گفت: شهرستان کبودراهنگ در حوزه های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن از ظرفیت های خوبی برخوردار است که با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، می توان توسعه شهرستان را سرعت بخشید.

وی دسترسی مردم روستاها به مرکز شهرستان و استان را از شاخص های توسعه هر منطقه عنوان کرد و گفت: شهرستان کبودراهنگ از لحاظ مساحت وسیع ترین شهرستان استان همدان محسوب می شود و باتوجه به پراکندگی روستاها و جمعیت هزینه خدمات رسانی در این شهرستان بالا است.

بخشدار شیرین سو منابع زیرزمینی و معادن را از پتانسیل های پیشرفت شهرستان کبودراهنگ عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش های صنایع تبدیلی کشاورزی و صنعت و معدن و گردشگری شهرستان به نفع سرمایه گذار و مردم منطقه خواهد بود.

وی عدم روحیه مطالبه گری مردم را از دیگر عوامل توسعه کند شهرستان عنوان کرد و گفت: رسانه ها باید روحیه مطالبه گری مردم را درعرصه های مختلف تقویت کنند.

سعادتمند تفکیک حوزه های انتخابیه بهار و کبودراهنگ را از خواسته های به حق مردم بهار و کبودراهنگ عنوان کرد و گفت: این مسئله جزو منافع حیاتی پیشرفت دو شهرستان بهار و کبودراهنگ است که تاثیر مهمی در توسعه این دو شهرستان خواهد داشت.

/ 0 نظر / 106 بازدید