میدان امام حسین (ع) کبود راهنگ / دهه 40 شمسی

تصویری قدیمی از میدان امام حسین شهر کبودراهنگ حدود 50 سال پیش که در این عکس اولین مدرسه شهر  مدرسه نظامی در روبرو دیده میشه که بسیاری از دانش آموزان دهه 20 تا 60 در این مدرسه تحصیل کرده اند .

/ 0 نظر / 115 بازدید