جلسه فروردین ماه شورای آموزش و پرورش منطقه گل تپه تشکیل شد

حجت الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه شهر گل تپه با اشاره به اهمیت جایگاه شورای آموزش و پرورش در نهادینه سازی اصل همسویی فکری و تحکیم اندیشه محوری در این درون نهاد تربیتی و نقش اثر گذار فعالیت های آن در ایجاد فرصت های تحول و رشد مبحث تعاون و تعامل ، مساله یابی مناسب ، تحلیل و بررسی مشکلات ، خلق ایده و راهکارهای بدیع اجرایی تصمیمات و ارزیابی روند پیگیری و پیشرفت کار را از نیازها و ضروریاتی ارتقای کارکرد ، نظام مندی و توانمندی های این نهاد مشورتی ، دانست.

دهقانی خواه ، بخشدار گل تپه و رئیس شورای آموزش و پرورش منطقه نیز با بیان این که شورا به عنوان یک بازوی کارا و  بزرگ در عرصه نظر دهی ، تصمیم گیری ، نظارت و فرماندهی برنامه ها و طرح می تواند اسباب بیش از پیش موفقیت را فراهم کند  ، ایجاد همبستگی و وحدت رویه در فعالیت ها را از هدف های مدنظر این مجموعه خواند و بر لزوم تلاش علمی و تحقیقی برای افزایش توان و پتانسیل پیشبرد اقدامات تاکید کرد.

در ادامه رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه ، ضمن قرائت دستور های کاری جلسه ، برخی از جوانب و روند عملکرد یکساله شورا را به تشریح کشید و با اشاره به اهمیت بحث تدوین برنامه ، برنامه ریزی ،  ساماندهی و ... امور مجموعه بصورت سالیانه ، کارا سازی و کیفیت بخشی جلسات و نیز توجه به افزایش ظرفیت های کارآمدی شورا را از انتظارات مهم سال 94 منطقه برشمرد.

همچنین در این جلسه خدابنده لو با اشاره به تلاش های مثبت صورت گرفته ستادهای اجرایی جشنواره خیرین مدرسه ساز ( مجمع خیرین ) و همایش بزرگداشت روز و هفته مقام معلم منطقه برای تسهیل روند و مراحل انجام این مناسبت ها ، به  بازگویی برخی از اهداف ، تصمیمات ، تمهیدات ، طرح های تدوین شده و برنامه های مورد انتظار ( در جلسات ستاد ها ) پرداخت.

/ 0 نظر / 30 بازدید