/ 1 نظر / 94 بازدید
عباس

سلام روستایی با جشم انداز بسیار زیبا دارد ولی اخیرا به خاطر کمبود اب و باران کم درختان ومزارع خشک شده اند ولی بازم بسیار زیباست