زبان فرهنگ و هنر بارزترین زبان برای رشد و توسعه شهرنشینی است

شهردار گل تپه با بیان اینکه سیاست شورا و شهرداری استفاده از پتانسیل های فرهنگی و هنری است، گفت: ارتقاء فرهنگ شهرنشینی نیازمند بهره گیری از ظرفیتهای هنری هنرمندان است.
زبان فرهنگ و هنر بارزترین زبان برای رشد و توسعه شهرنشینی است

به گزارش کورنگ، شهرام جمشیدی شهردار گل تپه گفت: اعتقاد دارم توسعه صرف عمرانی بدون توجه به ارتقاء فرهنگ شهری در دستیابی به توسعه پایدار تاثیرگذار نخواهد بود.
وی اظهار داشت: زبان هنر و فرهنگ گویاترین زبان برای ارتقاء و آموزش شهروندان است و با استفاده از این مقوله می توان کارهای بزرگی برای فرهنگ شهر انجام داد.
جمشیدی ابزار هنر را بهترین وسیله برای آموزش فرهنگ شهری به کودکان عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین و مطمئن ترین راهکارها برای ترویج فرهنگ شهرنشینی توجه به مقوله هنر با مضامین اجتماعی مناسب است.
شهردار شهر توریستی گل تپه در عین حال با بیان اینکه شورا و شهرداری با درک اهمیت این بحث، در کنار کارهای عمرانی و خدماتی به ارتقا فرهنگ و هنر اجتماعی نیز توجه ویژه ای دارد، تصریح کرد: باب جدیدی در زمینه آموزش فرهنگ شهرنشینی و شهروندی باز شده است.
 وی با بیان اینکه پرداخت به حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ شهرنشینی در گل تپه دیر آغاز شده، ادامه داد: اما امسال در بودجه سال آینده با پیش بینی اعتبارات لازم در حوزه فرهنگی و هنری گام های بلندی برای توسعه فرهنگی برداشته ایم و امیدواریم با اجرای این برنامه ها شاهد ارتقای فرهنگ و توسعه شهر نشینی در شهر گل تپه باشیم .
شهردار گل تپه برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را دارای تاثیرات اجتماعی مختلف به ویژه اثرات عملی در ارتقا فرهنگ شهرنشینی دانست و عنوان کرد: شاید این اقدامات در کوتاه مدت تاثیرگذاری کمتری نشان دهد اما در بلند مدت شهروندان عزیز گل تپه از ثمرات آن بهره مند خواهند شد و این برای شورا و شهرداری کافی است.
 وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهر و بخش گل تپه در حوزه های فرهنگی و هنری و نیاز به بسترسازی برای شکوفایی آنها متذکر شد: بحث آموزش یکی از اهداف مهم این برنامه هاست تا جوانان و نوجوانان علاقمند بتوانند استعدادهای خود را در زمینه هنر و فرهنگ نشان دهند.

/ 0 نظر / 30 بازدید